Prevence

08.01.2021 22:51

Jelikož za posledních 6 měsíců se  v nejbližším  okolí objevilo několik požárů  rd, tak je vhodné si připomenout požární prevenci. Absolutně nelze potlačit riziko požáru ,ale preventivní činnosti jej lze potlačit. Preventivní činností se rozumí provádět pravidelnou údržbu  a kontrolu spalinových cest, kontrolu kotlů, revize elektrických,plynových rozvodů. Při provozu  otopných  zařízení je třeba  dbát návodu výrobce . Při jakýchkoliv závadách je třeba zařízení odstavit z provozu a provést  opravu. Při provozu  kotlů na tuhá paliva a krbových kamen a vložek je třeba dodržovat odstupové vzdálenosti  od hořlavých látek.  Spalinové cesty z těchto zařízení vedoucí  přes hořlavou konstrukci musí mít stanovenou odolnost. Ač se to nezdá, tak nemálo požárů vzniká od elektrických spotřebičů. O rychlovarné konvici je známo, že občas sama sepne, ale například nabíječky telefonů a ntb zapříčinily nemálo požárů. Proto se doporučuje na noc a na dobu nepřítomnosti vypínat tyto spotřebiče ze zásuvek. Taktéž nabíjení autobaterií není radno nechávat bez dozoru. Pro ochranu osob a majetku se do starších objektů doporučují instalovat autonomní hlásiče. Dnes existují i s připojením přes wifi na mobilní telefon. U objektů kolaudovaných v roce 2009 a později jsou a. hlásiče povinné, hasicí přístroj taktéž. U starších objektů se hasicí přístroje doporučují. Koncem listopadu se ukázalo při zásahu v Žernovce,jak se vyplatí hasicí přístroj mít. V případě vzniku požáru je třeba  zachovat pokud možno chladnou hlavu. Je - li  požár malý, tak ho uhasit. Pokud  je větší,tak evakuovat obyvatele domu a zároveň přivolat hasiče, tel 150

Kontakt

SDH Žernovka K rybníčku 145
Mukařov - Žernovka
25162
č.účtu: 1021612537/6100
Ičo: 67980236
603 462 868 - velitel jednotky
724 920 289 - starosta SDH

tísňová linka: 150 a 112
sdhzernovka@seznam.cz