Prevence

26.10.2021 08:14

Jelikož se naplno rozjíždí topná sezóna, tak je důležitá správná údržba  komínových těles , kotlů a kamen. Ze zákona je stanovena lhůta : kotle do 50kW   - čištění 3x za rok , kontrola spalinové cesty 1x za rok. Jelikož prioritně jde o vaše zdraví a váš majetek, tak je vhodné tuto údržbu nepodceňovat. V předešlích letech v našich obcích několik požárů zapříčiněných nevhodným stavem  topenišť a komínových těles již bylo. Nesmí se též zapomínat na údržbu plynových zařízení. U poruchy plynového zařízení je větší riziko újmy na zdraví a to především otravy oxidem uhelnatým, který není cítit ani vidět. Následky této otravy bývají často tragické.

Kontakt

SDH Žernovka K rybníčku 145
Mukařov - Žernovka
25162
č.účtu: 1021612537/6100
Ičo: 67980236
603 462 868 - velitel jednotky
724 920 289 - starosta SDH

tísňová linka: 150 a 112
sdhzernovka@seznam.cz