výjezdy září - říjen

26.10.2021 08:11

 V období září - říjen jednotka vyjela ke 4 událostem . Jednalo se o  :

 2x  technická pomoc - likvidace překážek po vichřici

 2 x likvidace obtížného hmyzu

Kontakt

SDH Žernovka K rybníčku 145
Mukařov - Žernovka
25162
č.účtu: 1021612537/6100
Ičo: 67980236
603 462 868 - velitel jednotky
724 920 289 - starosta SDH

tísňová linka: 150 a 112
sdhzernovka@seznam.cz